CyberLink MediaEspresso

CyberLink MediaEspresso 7.5

Chuyển video với sự khéo léo, tia, chức năng cung cấp trong MediaEspresso
Người dùng đánh giá
3.5  (58 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.5.194222 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
CyberLink Corp.
Chuyển video với MediaEspresso là hỗ trợ cho cái mới nhất thiết bị gia tốc, kể cả Intel® Core™ i7 Cực Bản, i5, và i3; NVIDIA® CUDA™; và ATI® Suối™ công nghệ.
Chuyển video với sự khéo léo, tia, chức năng cung cấp trong MediaEspresso. Nhập các file hay hoàn toàn thư mục, và để MediaEspresso xử lý những video cải tiến trình cho anh. Không cần phải bám theo bởi máy tính của anh, cho tới khi kết thúc với MediaEspresso video âm thanh converter.
Thông tin được cập nhật vào: